Експерти

12243046_520580641451197_2592159150817333239_n

Павле Гацов – Агенција за економско правна поддршка ПРО АГЕНС, Скопје

Област на работа: Меѓународни стандарди за финансиско известување,
Финансиска анализа, Даноци и даночна политика,
Финансиски менаџмент, Буџетска политика

E-mail: p_gacov@proagens.com.mk

Павле Гацов CV

 

12999699_10209039828734414_103962780_o

Благица Петрески – Институт за економско истражување и политики Finance Think, Скопје

Област на работа: Развојна економија, Креирање јавни политики, Стабилност на финансискиот систем

E-mail: blagica.petreski@financethink.mk

Благица Петрески CV

 

12295301_520581261451135_132474201194961089_n

Димитар Николоски – Економски факултет, Прилеп

Област на работа: Економија на труд, Eконометрија

E-mail: dimitar.nikoloski@uklo.edu.mk, ndimitar@yajoo.com

Димитар Николоски CV

 

12235097_520580628117865_4936401586646388869_n

Ристе Јуруковски – Центар за управување со промени

Област на работа: Бизнис економија, Kреирање на јавни политики, Mенаџмент

E-mail: rjurukovski@hotmail.com

Ристе Јуруковски CV

 

12987910_10153682693211775_1432611415_n

Марјан Петрески – Универзитет Американ Колеџ Скопје

Област на работа: Макроекономија, Статистика, Економетрија

E-mail: marjan.petreski@uacs.edu.mk

Марјан Петрески CV

 

b6_mala

Бранимир Јовановиќ

Област на работа: Применета економија, Економетрија

E-mail: brantscho@gmail.com

Бранимир Јовановиќ CV

 

Untitled

Игор Величковски – Нардона Банка на Република Македонија

Област на работа: Монетарни, финансиски и трговски процеси

E-mail: VelickovskiI@nbrm.mk

Игор Величковски CV

 

sapuric

Зоран Шапуриќ – Универзитет Американ Колеџ Скопје

Област на работа: Животна средина, одржлив развој и закон за животна средина, ЕУ и Европско законодавство, Локална власт и регионална политика, Политички системи, Транспорт и безбедност на патишта

E-mail: sapurik@uacs.edu.mk

Зоран Шапуриќ CV

 

8347_573699156139345_2986818271651101939_n

Никица Мојсоска Блажевски – Универзитет Американ Колеџ Скопје

Област на работа: Пазар на труд

E-mail: nikica@uacs.edu.mk

Никица Мојсоска Блажевски CV

 

1476148_560859627423298_4699359841221312851_n

Филип Ивановски –  Пакомак, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување

Област на работа: Животна средина

E-mail: f.ivanovski@pakomak.com.mk

Филип Ивановски CV