Мрежа

FISCAST-NET е мрежа од економски тинк тенкови, економски експерти и консултантски куќи за фискални прашања, чија цел е да претставува јадро од експертиза во областа на фискалните прашања во Македонија.